Het afgelopen jaar
hebben wij geleerd
te zorgen voor elkaar
oog te hebben voor elkaar

Het afgelopen jaar
werden we uitgedaagd, geschokt, geschud
om onze ontwikkeling te gaan
onze grenzen te verleggen
en om veranderingen aan te gaan

Het afgelopen jaar
kregen velen te maken met verlies
ieder op zijn eigen manier
en werden en worden we uitgedaagd
het vertrouwen te vinden in onszelf

Het afgelopen jaar
heeft ons geleerd dat wij het samen moeten doen
dat wij liefde en verbinding nodig hebben
dat wij het anders willen en zullen moeten doen

Ik hoop voor komend jaar
dat we alles wat wij geleerd hebben meenemen
naar een toekomst waarin meer plaats is
voor verandering, liefde, eigenheid, samenwerking en eenheid